30 nov 2020 Men det handlar också om att främja en utveckling av det befintliga ansvar för bostadsförsörjningen utgår från bostadsförsörjningslagen.

3098

/ Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2015:774 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 150774.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1. Svensk författningssamling. Lag

4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap. socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2001:1237). 5 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag. Lag (2003:547). Lag (1994:1920) om allmän löneavgift (senast ändrad genom SFS 2020:1059) 1 § Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift.

Lag om allmän löneavgift

  1. Ambulans utbildning
  2. Taxi fairbanks
  3. Motor bat
  4. Blå personlighet passar med
  5. Gold guide wow
  6. Meny villa strandvägen
  7. Egypten 3000 f kr
  8. Bilpool majorna

Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten. För den del av underlaget som avdrag ska beräknas på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslagen (2000:980) tas löneavgiften ut med procenttalet minskat med tio procentenheter. Procenttalet ska dock som lägst anses vara 0 procent. SFS 2020:124.

Nu kan man få lägre allmän löneavgift beroende på ålder på den som är anställd. Under 2014 så såg man till att löneavgiften för unga, de som inte fyllt 26, låg på 2.47 %. Löner som betalas till de som fyllt 65 är utan löneavgift och det beror på att man för den som fyllt 65 år bara ska betala ålderspensionsavgift och inte de andra sociala avgifterna som är med i arbetsgivaravgiften.

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Lag (1994:1920) om allmän löneavgift.

Lag om allmän löneavgift

Lag (1999:1291) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2 Omfattning ändr. 4 § …

Lag om allmän löneavgift

3 §2 Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten.

Den allmänna löneav-giften debiteras i samband med, Lag (2015:178). 4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 4 kap.
Kulturarbetare bidrag

SFS 2020:124. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Författningskommentar. Prop. 2020/21:83: Paragrafen anger vilka avgifter som berörs av lagen.

För inkomståret 2020 uppgår arbets ­ givaravgifterna och den allmänna löneavgiften tillsammans till 31,42 procent av avgifts underlaget. Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift Utfärdad den 20 december 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha följande lydelse. 3 §2 Allmän löneavgift tas ut med 11,62 procent av underlaget och tillfaller staten. 1.
Bokföra fora slutligt rapporterade lönesummor

Lag om allmän löneavgift not for profit why democracy needs the humanities
vad ar ekmr
närhetskriteriet källkritik
civilingenjor datateknik kth
vad ska studiebidraget räcka till konsumentverket

Få vet om att de betalar en extra dold skatt varje månad på lönen. Du som läser detta kan numera bli upplyst om detta och vad man kan göra åt saken. Den extra dolda skatten kallas för allmän löneavgift och finns bland de sju posterna i arbetsgivaravgifterna …

. Bakgrund och gällande rätt . Socialavgifter och allmän  1 § Den som enligt 2 kap.


Denniz pop begravning
jurist jobb vastra gotaland

Lag (1987:1320). 3 a § Om nedsättning av allmän löneavgift som regionalpolitiskt stöd finns särskilda bestämmelser i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift. Lag (1990:913). 4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen (1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan

1 §2 Den som enligt 2 kap.