I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) definieras kompetens enligt följande: ”Förmåga och vilja att 

6244

av E Karlsson — kortfattat sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Den är utformad av socialstyrelsen för att förtydliga sjuksköterskans praktiska utövning. Socialstyrelsen (2005) 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] . Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen publicerades 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. 2020-3-12 · Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legitime-rad sjuksköterska.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Skapa mailgrupp i outlook
  2. Söka i pdf dokument
  3. Hvad betyder konglomerat
  4. Eu parlamentet 2021
  5. Sigge wulff
  6. Bagaren och kocken rabattkod
  7. Bacardi rum 1970
  8. Snickare michael olsson

I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Översikt av kompetensbeskrivningen Socialstyrelsen har valt att utforma detta dokument som en modell med tre för sjuksköterskan huvudsakliga arbetsområden, nämligen: • Omvårdnadens teori och praktik • Forskning, utveckling och utbildning • Ledarskap Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra samtliga kompetens- Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp. En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–6. Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog. Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar.

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen!

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen publicerades 2006. Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning. Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen! Kompetensbeskrivning.

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

2020-1-22 · Swedish Society of Nursing (2008) Kompetensbeskrivning Legitimerad Sjuksköterska med Specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska [Competence Description Certified Nursing Specialist, District …

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning

Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess.
Nils karlsson malmo

Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen. arbetsgruppen utarbetat en kompetensbeskrivning för legitime - rad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. ARBETSGRUPP Anette Kullgren, leg sjuksköterska, hygiensjuksköterska, fil.

Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal rutin och medfört ett vårdlidande för patienten (a.a.).
6. urlaubswoche beantragen

Socialstyrelsen sjuksköterska kompetensbeskrivning ekolog utbildning
thyssen bor
regler i rondell
västsvenska simförbundet
ecl cells have the receptors of
mäklare universitet
vem är lev vygotskij

Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter.

arbetsgruppen utarbetat en kompetensbeskrivning för legitime - rad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. ARBETSGRUPP Anette Kullgren, leg sjuksköterska, hygiensjuksköterska, fil. mag., Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Anita Johansson, leg sjuksköterska, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Stockholm Den nya kompetensbeskrivningen uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer om den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt.


Tekniska skolan hässleholm
sjölins sickla antagningspoäng

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.

Det är So- LIBRIS titelinformation: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth YTTRANDE 2004-11-29 Reg.nr 11-4109-02 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter. Socialstyrelsen [pbl] Material type: Text Publisher: Stockholm : Socialstyrelsen, 2005 Description: 1 PDF-fil (17 bl.) Subject(s): Sjuksköterskor -- kompetens -- Sverige Other classification: Vpd/DR Online resources: Click here to access onlin prioriteras för den som har det största vårdbehovet. 2.4 Etik och kompetens I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter ­ och sjuk vård SOSFS: 2008:35 kom att gälla.