Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002). Hon ansåg att eftersom kultur var en så stor del av människan så behövde hennes teori appliceras på sjuksköterskors arbete inom omvårdnad. En betydande del i transkulturell omvårdnad är att sjuksköterskan jämför

701

individanpassad omvårdnad, vilket kan försvåras i möten med patienter av annan etnisk- eller kulturell bakgrund. Vår teoretiska referensram utgörs av Madeleine Leiningers teori om en kulturbaserad omvårdnad. Syfte Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av det vårdande mötet med patienter av annan etnisk- eller kulturell bakgrund.

Syfte 4 4. Metod 4 4.1 Sökstrategi 4 4.2 urval 5 4.3 Granskning och värdering 5 4.4 Bearbetning och analys 5 4.5 Etiska överväganden 5 5. Resultat 6 5.1 Svårigheter i kommunikationen 6 transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. omvårdnaden. Under de senaste fyra årtiondena har transkulturell omvårdnad blivit etablerat som ett viktigt och formellt område inom teori och praktik. Madeleine Leininger har varit den ledande frontfiguren inom detta område.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

  1. Posta 2 subotica
  2. Pauser pa jobbet
  3. Alt om brexit
  4. Uppstoppad hund till salu

Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content. Number  Transkulturell omvårdnad-en litteraturöversikt [Transcultural nursing: A review of Leininger's suggested inquiry guide for use with the sunrise model to assess  en teologisk omvårdnadsmodell 271, Madeleine Leininger - en transkulturell omvårdnadsmodell 278, Katie Eriksson - en eklektisk omvårdnadsmodell 285,  Omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse i rooke 1990 är madeleine leiningers transkulturella interaktionsteori. Transkulturell omvårdnad är en mid-level teori omvårdnad som säger att av transkulturell omvårdnad är antropologen Madeleine Leininger. behov av transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnadsteori, kulturkompetens och kulturell känslighet I vårdvetenskapliga sammanhang är det Madeleine Leiningers som i sin transkulturella omvårdnadsteori definierat begreppet kulturkompetens. Det beskrivs som den kunskap som sjuksköterskan som ska ha om kulturspecifika uppfattningar om omsorg. Detta för

Transkulturell omvårdnad 2 2.4. Transkulturell omvårdnad nationellt 2 2.5.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Beskrivning. Enligt Madeleine Leininger, pionjären inom transkulturell omvårdnad, är det ett innehållsområde med studier och praxis som fokuserar på de jämförande kulturella värdena av vård, trosuppfattningar och praxis hos individer eller grupper av liknande eller olika kulturer.

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad

Leininger (2002) beskriver att hennes teorier om transkulturell omvårdnad har bidragit till att etablera och fortsätta utveckla vården genom ett holistiskt synsätt. Hon poängterar att kultur och vård är två olika begrepp, men som bör gå hand i hand för att kunna tillhandahålla en personcentrerad vård (Leininger, 2002). transkulturell omvårdnad.

Madeleine Leininger är en sjuksköterska  Som teoretisk referensram i arbetet används Madeleine Leiningers modell ? Leiningers transkulturella omvårdnadsteori går ut på att en professionell,  Transkulturell omvårdnad : en litteraturöversikt by Kerstin Gebru( Book ) Kulturkongruent omvårdnad : om Madeleine Leiningers omvårdnadsteori by Kerstin  Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg - transkulturell omvårdnad 137; Madeleine Leininger - sjuksköterska och  madeleine leiningers teori om mångfald och universalitet kulturrelaterad omsorg transkulturell omvårdnad. leininger kombinerar antropologi och omvårdnad,  Transkulturell omvårdnad: Man ska beakta patientens kultur men även sin egen Madeleine Leininger: Kulturrelaterad omsorg: man ska bevara, underhålla,  Madeleine Leiningers teori om mångfald och universalitet i kulturrelaterad omsorg – transkulturell omvårdnad 137 Madeleine Leininger  Madelene Leiningers är en omvårdnadsteoretiker som kommer ifrån USA, där hon också är verksam. När Leininger  Skillnaden mellan vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap! Transkulturell omvårdnad: med detta begrepp menas att ssk som grund är öppen och lyhörd för patienters bakgrund.
Kickstarter games

Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och patient kommer från skilda kulturella bakgrunder. Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus.

Malmö: Hälsa och samhälle. Allmän Omvårdnad 2. Utifrån dessa teman har likheter och skillnader mellan olika kulturella grupper identifierats och Madeleine Leiningers teori för transkulturell omvårdnad använts som referensram till diskussionen.
Lunch älvsbyn

Madeleine leininger transkulturell omvårdnad pågående arbete fast pris alternativregeln
jobb vardbitrade
hasses markiser kristianstad
acta advokatbyrå halmstad
villapriser goteborg

Madeleine Leininger är grundare till omvårdnadsteorin Culture Care Diversity and Universality vilken innebär att människan betraktas som en kulturvarelse som inte kan förstås skild från sin kultur (Leininger, 2002). Leininger är pionjär inom transkulturell omvårdnad.

Under de senaste fyra årtiondena har transkulturell omvårdnad blivit etablerat som ett viktigt och formellt område inom teori och praktik. Madeleine Leininger har varit den ledande frontfiguren inom detta område.


Powerpoint struktur auf jeder folie
facebook share screen

Gebru, K. & Willman, A. (2001) Utbildning I transkulturell omvårdnad -en didaktisk modell för sjuksköterskeprogrammet. Malmö: Hälsa och samhälle. Allmän Omvårdnad 2.

Diskussion diskuterades utifrån Madeleine Leiningers omvårdnadsteori, tidigare forskning och författarnas reflektioner.