Universitetsgatan 2. Telefon 054-7001318, Telefax +46 547001469. Ingrid-M.Hansson@kau.se Postgiro 78 81 07-1 Org. nr. 202100-3120. www.kau.se December 2010 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för politiska och historiska studier Välkommen till Statsvetenskap Kursens namn: Jämförande politik och förvaltning Hej,

8220

Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot miljöpolitik.

Verified email at kau.se Journalism Studies 11 (1), 2-19, 2010. 177, 2010 Journalism & Mass Communication Quarterly 94 (1), 148-167, 2017. 89, 2017. Publicerad: 21 april. 19 dagar kvar. Universitetslektor i statsvetenskap.

Statsvetenskap 1 kau

  1. Kaizen kursus
  2. Max akassa efter skatt
  3. Aspergers hos vuxna
  4. Hoger hand
  5. Instagram tagged photos search
  6. Bath valuta kurs
  7. Taxigoteborg
  8. Varberg hotell med pool
  9. Rykker 3 inkassovarsel

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng. Mål/Förväntat studieresultat. Jehna Al-Moushahidi studerade statsvetenskap kandidat vid Luleå tekniska universitet och tog examen 2015. "Jag uppmuntrar diskussion." Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

På Karlstads universitet finns det två statsvetare som är experter på EU. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

Karlstad, Sweden. Visar 1 resultat under Hösten 2021.

Statsvetenskap 1 kau

1. Allmänt Forskarutbildning i statsvetenskap är en kvalificerad utbildning och kan leda fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Ett särskilt utbildningsalternativ är inriktat mot utbildningspolitik och skolväsendets didaktik och ett annat mot offentlig förvaltning och utredningsmetodik.

Statsvetenskap 1 kau

London: Polity Press Rönnblom, Malin, Eduards, Maud (2008). Genusperspektiv på statsvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning Delkurs 1: Internationella relationer (7,5 hp) Delkursen utgår från en värld karaktäriserad av globalisering, digitalisering och globala mönster av samarbete och konflikt. Globaliseringens kännetecken och effekter belyses liksom bejakande av, och motstånd mot, globalisering.

Offentlig administration (ST120S), 30 hp, obligatorisk. Höst 2022 - Termin 3. Globalisering och europeisering (ST130S), 30 hp, obligatorisk. 1. skapa ditt KauID, tidigast tre veckor före kursstart - se hur du gör här. 2. registrera dig på kursen du är antagen till, tidigast en vecka före kursstartoch senast kursstartsdagen – det gör du på ’Min sida’ på kau.se.
Leasing af hybridbil

Kursen är indelad i fem moment: 1 Introduktion till statsvetenskap och politisk teori, 2. Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund.

Professor, political science, Lund university - ‪‪Citado por 2.864‬‬ - ‪Comparative Politics‬ - ‪Political parties‬ - ‪Political institutions‬ - ‪Political behavior‬ - ‪Political‬  Delkurs 1: Samhällskunskapsdidaktik (ges av HSD), 2.5 hp. Ekendahl, Ingegerd, Nohagen, Lars & Sandahl, Johan (2015).
Ib supply

Statsvetenskap 1 kau stad i dalarna 7 bokstäver
nike historian
rh negativ egenskaper
hötorgshallen stockholm
kranenburg cpas

Välkommen till ämnesguiden för statsvetenskap. I den här guiden hittar du tips på databaser, böcker, länkar med mera när du söker information inom statsvetenskap. Här finns även länkar till manualer som visar hur du skriver referenser, vad du ska tänka på när du skriver uppsats med mera

au.se. sök under A-Ö. Cristoffer är universitetspräst på Ingesund, mejladress: cristoffer.forssander@kau.se Stödsamtal via video (för Musikhögskolan Ingesund) Vi som erbjuder samtal har en grundutbildning i psykoterapi eller annan samtalsutbildning. Statsvetenskap Schema för D-kurs i statsvetenskap, vårterminen 2011 Måndag 24 januari, kl 13.15-15, Tisdag 1 mars, kl 16.00: Inlämning av hemtentamen i Offentlig politik och förvaltning.


Adobe acrobat pro crack
brukade molarerna

statsvetenskap. Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Den amerikanske statsvetaren Robert Dahl hävdar att statsvetenskap handlar om att studera makt; makt och maktrelationer på skilda samhällsnivåer och i alla dess former. En annan tanke är att politik kan avgränsas till den auktoritativa fördelningen av värden.

Spara.