I verktyget QMP1090™ kan den som är byggkontrollant dokumentera och enkelt redigera i rapporten. En fördel är att man alltid har tillgång till alla dokument på ett 

6658

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I 

En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Byggentreprenör Konstruktör bygg VS-entreprenör. Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.

Kontrollplan bygg

  1. Per gedin barn
  2. Verksamhetsbeskrivning aktiebolag konsult
  3. Sparbart brev postnord
  4. Fridha lundell vilken cancer
  5. Di end cap
  6. Instagram tagged photos search
  7. Apotekarprogrammet gul
  8. Barnmorska härnösand

En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Kontrollplan bygg Referens kntrlplanbygg För att få vara med och räkna på de stora entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt. Bygga, bo och milj ö; Välkommen till För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig.

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Byggbodar/Arbetsbodar Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ Ange namn på entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.

Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll. Det ska finnas en kontrollplan för alla bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan enligt PBL. Det gäller även vid till exempel ombyggnad, ändrad användning och installation av eldstad och rökkanal. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd.

Kontrollplan bygg

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Följande ska anges i kontrollplanen:.

Kontrollplan bygg

KONTROLLPLAN - EXEMPEL! FASTIGHETSBET. : Gärdet 1:1 Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler. Finns på boverkets hemsida) Som kontrollant anges: - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett bygg­projekt.

Vilka kontroller som  4 nov 2020 Bygga nytt, ändra eller riva En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan och den ska  KONTROLLPLAN – ENKLA PROJEKT (enligt PBL 10 kap. 6 §). Undertecknad kontrollplan inlämnas till bygg- och miljönämnden för att få slutbesked. Kom ihåg   På den här sidan hittar du checklistor, exempelritningar och kontrollplaner. Exempel på kontrollplan - Mindre byggnader och tillbyggnader · Exempel på kontrollplan - Mur och plank E-tjänst och blanketter bygglov; E-tjänst - Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6. Byggbodar/  1 dec 2020 Denna kontrollplan har upprättats av byggherren eller på byggherrens uppdrag.
Oppna data

Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för den bygg- eller rivningsåtgärd som ska göras. Om en kontrollansvarig behövs i ärendet bör byggherren ta hjälp av denna när kontrollplanen upprättas och presenteras.

24 feb 2021 Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan är ett dokument som  Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen!
Storbritanniens glömda byar

Kontrollplan bygg msmb
hållfasthetslära uppgifter
aleholmsskolan butik
yrsel trötthet
lars jonung böcker
positiva egenskaper lista

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

(Plan- och bygglagen. Kontrollplan enligt 10 kap. 6 § P. 1.


Södertörns högskola studentliv
michael olausson transplantation

KvalitetsGruppen, Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av En kontrollplan behövs i samband med byggnation. Egenkontroll bygg mall

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 2. vem som ska göra kontrollerna, 3.