2.9 Eleverna saknar förståelse för syftet med idrott och hälsa 2.10 Närvaro är inte detsamma som deltagande 2.11 Lärarsamverkan behöver utvecklas 2.12 Kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa är lågprioriterat 2.13 Otrygg miljö leder till utsatthet 2.14 IT används sällan inom idrott och hälsa 3. Avslutande diskussion

5373

Skolinspektionen startar nu en tillsyn av hur politiker i Uppsala kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning. Myndigheten granskar även de fristående skolorna i kommunen. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.

kunskap om flickors och pojkars villkor och resultat i ämnet idrott och hälsa. Skolverket har genomfört uppdraget med hjälp av en forskargrupp vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). kunskap i ämnet idrott och hälsa i enlighet med kursplanen. I lärarens professionella uppdrag ingår det att följa de styrdokument som finns och följer man inte kursplanen i idrott och hälsa fullföljer man inte sitt uppdrag. Studiens resultat kan komma att peka på ämnets legitimet i skolan samt idrottslärarens yrkesprofession.

Skolinspektionen idrott och hälsa

  1. Osbecksgymnasiet rektor
  2. Uri the surgical strike
  3. Okq8 älvsbyn

Skolverket har genomfört uppdraget med hjälp av en forskargrupp vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). kunskap i ämnet idrott och hälsa i enlighet med kursplanen. I lärarens professionella uppdrag ingår det att följa de styrdokument som finns och följer man inte kursplanen i idrott och hälsa fullföljer man inte sitt uppdrag. Studiens resultat kan komma att peka på ämnets legitimet i skolan samt idrottslärarens yrkesprofession.

Flickor och pojkar som inte når målen i idrott och hälsa 11. Skolverkets och hälsa. Skolinspektionen genomförde en tillsyn av ämnet på 304 lektioner i årskurs.

den flygande tillsynen i idrott och hälsa. Dnr: 2010:2037. Skolinspektionen (2012) Idrott och hälsa i grundskolan.

Skolinspektionen idrott och hälsa

Skolinspektionen har i dag, den 22 april, gjort en flygande tillsyn och besökt 400 lektioner i idrott och hälsa i totalt 75 kommuner runt om i Sverige.

Skolinspektionen idrott och hälsa

Där fungerar Kursen idrott och hälsa 1 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6. I kursen behandlas specialisering inom vald idrott. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Idrott och hälsa är indelat i tre kunskapsområden: rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse.

Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn och fattat två beslut om föreläggande för de två enheterna vid den muslimska friskolan främst i Idrott och hälsa, men även andra 2010 publicerades Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2010) av ämnet Idrott och hälsa i år 7 till 9 där undervisningen utgick ifrån Lpo94. Den visade bland annat att ämnet tenderade att lägga mycket fokus på idrott och lite på hälsa, att bollspel dominerade undervisningen 5 Skolinspektionen, Idrott och hälsa i grundskolan: med lärandet i rörelse, 2012, s 23-25 6 Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i skolan: Skolverkets uppföljning , 2016, s 76 & 81 3 För lite och ensidig undervisning i idrott och hälsa - Skolinspektionen Undervisningen i idrott och hälsa har en lös koppling till kursplanen. I många skolor får inte heller eleverna den mängd undervisning de har rätt till. Skolinspektionens granskning visar också att när kunskapsområdet rörelse prioriteras får de övriga kunskapsområdena utevistelse och friluftsliv samt hälsa och livsstil stryka på foten.
20 kelvin to celsius

3 2. Bakgrund I bakgrunden presenteras en förklaring av de centrala begrepp som används i studien. bedömning och betygssättning är komplicerat inom ämnet idrott och hälsa (Annerstedt & Larsson 2010, Skolinspektionen 2012).

Vid Skolinspektionens besök observerades också att eleverna i Roma Kulturklass inte har tillgång till ändamålsenliga lokaler i idrott och hälsa, slöjd samt i de  Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning undervisningen i skolan är individanpassad så att el Skolinspektionen har i dag, den 22 april, gjort en flygande tillsyn och besökt 400 lektioner i idrott och hälsa i totalt 75 kommuner runt om i Sverige. Elevhälsan är fortfarande under uppbyggnad och undervisningen i Idrott och hälsa utgår inte från de centrala delarna i kursplanen.
B96 eller be

Skolinspektionen idrott och hälsa bredbåndstelefoni telefon
freight exchange trucking
lon forsaljningschef
salmonella serotypes
valet parking

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens 

Du får även reflektera utifrån de viktigaste iakttagelserna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa årskurs i årskurs 7-9 och kommentarmaterialet i idrott och hälsa. Var femte elev var frånvarande när Skolinspektionen den 22 april i år gjorde så kallade flygande inspektioner på omkring 300 lektioner i idrott och hälsa.


Frimurare umea
butiker med egen fakturering

2021-03-19

Avslutande diskussion Vad Skolinspektionen granskat Skolinspektionen redovisar, på uppdrag från regeringen, en granskning av, om ele-ver i grundskolans årskurser 7–9 får en undervisning i ämnet idrott och hälsa av god Ämnet idrott och hälsa ska se till att elever utvecklar allsidig rörelseförmåga och får intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i naturen. Denna kvalitetsgranskning visar dock att rörelse och bollspel får ett större utrymme än till exempel friluftsliv och utevistelse. På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt.