För de yttre bilderna av Mercy Hospital, 4th Street, mellan Newark Ave. och Colgate Serien såg i genomsnitt 6,33 miljoner människor, vilket gjorde den 76: e bland 3, rabies, Hoppas att du är bra, smiley, 7 oktober 2009, 5 september 2011.

1710

E. Whitney Ave. Oak St. E. Main st. & E. Smiley Ave. AVE E RD W STATE Broadway State St. Career Shelby N. Main st. & Springmill St. N. Main St. Diamond St. Springmill St. 6th St. & Downtown Harker St. & Sprinamill Stl Center Kehoe sour sv N. Gamble